ตอนที่ 10 ขอบเขต

ตอนที่ 10   ขอบเขต

ในการเลี้ยงลูกให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ เราจำเป็นต้องให้อิสระในการคิดและเล่น ในสิ่งต่างๆ จากหลายๆบทความที่เคยอ่านมา มักจะบอกว่าห้ามใช้คำว่า ไม่นะ อย่านะ กับเด็กๆ เพราะคำเหล่านี้จะเป็นสกัดกั้น การเรียนรู้ของเด็ก ยกเว้นสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กเอง ทำให้หลายๆท่านอาจจะปล่อยหรือตามใจลูกให้ลูกทำในสิ่งที่อยากจะทำ เพราะกลัวว่าจะไปสกัดกั้นการเรียนรู้ของเค้า อีกทั้งความรักที่พ่อ แม่ มีให้กับลูก และพร้อมทำในทุกๆอย่างเมื่อลูกร้องขอ   จนบางครั้ง ทำให้ขอบเขตของลูกนั้นเข้ามารุกล้ำขอบเขตของพ่อ แม่จนเกินไป   บางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็น ก็ฉันรักลูก ฉันยอมเสียสละทุกอย่าง  ฉันทำได้ เพื่อลูก หรือบางคนอาจจะเพียงแค่คิดว่าทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่ลูกจะไม่ร้องไห้ งอแง  การที่เราทำแบบนั้นนานๆเข้า ลูกจะเริ่มเรียนรู้ว่า ถ้าฉันร้องฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ  และฉันสามารถเล่นและทำในทุกๆอย่างที่ฉันอยากจะทำ เพราะนั้นเป็นการละเมิดขอบเขตของพ่อ แม่   แต่พ่อ แม่ไม่ว่าอะไร   สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวหล่อหลอม ให้เด็กโตขึ้มมาโดยไม่รู้จักขอบเขตของตนเองและผู้อื่น เคยเห็นเด็กที่เอาแต่ใจไหมครับ เคยเห็นคนที่ไม่เคารพสิทธิผู้ อื่นไหมครับ นั้นแหละครับผลพวงของการที่พ่อแม่ มิได้กำหนดขอบเขตให้กับลูก

ณดาในวัย 1.7ปี ก็เริ่มจะมีพฤติกรรมเอาแต่ใจร้องไห้ งอแง และมักจะรื้อค้นโต๊ะทำงานของผม ดังนั้นผมจึงเริ่มทำการกำหนดขอบเขตให้ ณดา เพื่อเป็นการฝึกให้เค้ารู้จักขอบเขตของตนเองและของพ่อ แม่ วิธีการก็ไม่ยากครับ ผมจับแขน ณดา ทั้งสองข้างแล้วมองตาเค้าแล้วพูดกับเค้าอย่างหนักแน่นว่า “ณดา บริเวณนี้เป็นที่ทำงานของพ่อ นู๋จะเข้ามารื้อไม่ได้นะลูก” ผมทำแบบนี้2-3 ครั้งผลปรากฏว่า ได้ผลครับ ณดาจะชี้บริเวณโต๊ะทำงานของผมแล้วพูดว่า ”ของพ่อห้ามรื้อ” และไม่มารื้อของที่โต๊ะผมอีกเลย

อีกเหตุการณ์ ณดาเล่นของเล่นแล้วเกิดอาการเบื่อ เลยขว้างของกระจุยกระจาย ผมทำเหมือนเดิมครับ คือจับแขนลูกทั้งสองข้าง(เบาๆบีบเล็กน้อย)พร้อมกับมองตาเค้าแล้วพูดว่า “ของณดาๆต้องเก็บนะคะ” แล้วก็เริ่มชวนเค้าเก็บของโดยการเก็บแล้วพูดว่า ”ของณดาๆต้องเก็บ” ณดาก็ช่วยผมเก็บของเล่นของเค้าแต่โดยดี

การที่เรากำหนดขอบเขตให้กับลูกมิได้เป็นการสกัดกั้นการเรียนรู้ของลูกแต่อย่างใด แต่หากเป็นการสอนให้เค้ารู้จักที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ก็ตาม


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s