ตอนที่ 13 ฝึกฝน

25570510-104332.jpg

ตอนที่ 13 ฝึกฝน

การมีลูกของผมนั้นเป็นสิ่งที่นำพาผมมาสู่การฝึกฝนตนเองในหลายๆด้าน ตลอดทุกๆช่วงวัยที่เค้าเติบโตขึ้น เป็นความท้าทายให้ผมนั้นต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ผมเชื่อว่าในกรอบของสังคมและระบบการศึกษาไทยที่หยั่งรากลึกมาเป็นเวลานาน เป็นตัวตีกรอบความคิดของพ่อ แม่   ซึ่งแนวความคิดบางอย่างนั้นได้เป็นตัวกำหนดและทำลายศักยภาพของเด็กอย่างร้ายกาจ ซึ่งผมเองก็เคยมีความคิดบางอย่างเช่นนั้นเหมือนกัน  จากบทความของอาจารย์ วิศิษฐ์   วังวิญญู

ผมชอบประโยคนี้มากๆ   “ ลูกเกิดมาเพื่อให้เราพัฒนาตนเองเขามิใช่ส่วนขยายตัวตนของพ่อแม่” พ่อ แม่ส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วย อาจจะไม่เคยทราบถึงธรรมชาติของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย และผู้ใหญ่อย่างเรา ก็มักจะนำความกลัวและความเคยชินของเราเข้าไปจัดการในตัวของลูกจนเกิดอาการที่เรียกว่า over protection จนอาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ ขึ้นได้      และ เพื่อการเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัย จากwork shop เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้ นั้น สามารารถสรุป เด็ก ในแต่ละช่วงวัยได้ดังนี้นะครับ

0-6 ปี การเรียนรู้ของเด็กจะ ผ่านการเล่น , เล่านิทาน และลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ     ซึ่งในช่วงวัยนี้ พ่อ แม่ มีหน้าที่จัดการดูแล และปกป้องลูก   ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ เปรียบเสมือนการแกะสลักหินแกรนิต เลยทีเดียวเพราะ มันจะอยู่กับลูกเราไปตลอด   พ่อแม่บางท่าน อาจจะเลี้ยงลูกแบบให้ ความมีอิสระเสรี กับลูก หากแต่ความมีอิสระเสรี นั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่พ่อแม่กำหนดไว้กับลูกอย่างชัดเจนนะครับ   เพราะ การให้เด็กได้ทุกๆ อย่างที่อยากได้ นั้น เมื่อเค้า โตขึ้น จะทำให้เค้าเป็นคน ที่ไม่รู้จัก ความอดทน และการรอคอย  ไม่สนใจ ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร

7-14 ปี โลกของเด็กนั้นจะค่อยๆชัดเจนขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการที่จะจัดการตนเอง ช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่าง พ่อแม่ กับลูก เนื่องจาก พ่อแม่เคยชินกับการจัดการชีวิตให้ลูกมาตลอด 7ปีเลยจัดการต่อเนื่องเพราะพ่อแม่ จะเริ่มกลัวสิ่งต่างนานาที่จะเกิดขึ้นกับลูก  เช่นกลัวว่าลูกจะคบเพื่อนไม่ดีบ้าง กลัวลูกจะเรียนเกรดตกบ้าง จากความกลัวเหล่านี้เอง ทำให้พ่อแม่เข้าไปจัดการชีวิตให้กับลูกจนนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในที่สุด      พ่อ แม่ควรปล่อยให้เค้าได้ลองจัดการชีวิตตนเองดูบ้างและ เป็นผู้ฟังที่ดี  เป็นเพื่อนกับลูก มากกว่าการเป็นพ่อ แม่  เพราะเมื่อลูกมีปัญหาเค้าจะไม่กลัวที่จะเข้าหาและเล่าทุกๆอย่าง ให้กับพ่อ แม่  ที่เค้ารู็สึกเป็นเพื่อนมากกว่า   พ่อแม่ที่คอยบงการ จัดการชีวิตเค้า

การที่เราเข้าใจเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้น ทำให้เราพร้อมที่จะรับมือและฝึกฝนตนเองเพื่อการปรับตัว และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกของเราอย่างเข้าใจในการเปลี่ยงแปลงของเค้าในทุกๆช่วยวัยได้อย่างมีความสุขครับ

 

 

รูปน่ารักจาก todaysparent.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s