Review Parent Coaching Workshop ตอนที่ 2# สมองสามชั้น ปัญญา 3 ฐาน

ตอนเนื่องจากตอนที่แล้ว ที่ได้กล่าวถึงเรื่อง mode ชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
ตามทฤษฎีของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เรื่องการเจริญเติบโตของสมองในแต่ละช่วงวัยของเรา หรือปัญญา 3 ฐานโดยแบ่งได้ดังนี้

  • ในช่วงวัย 0-7 ปี สมองชั้นต้นหรือสมองของสัตว์เลื้อยคลานจะทำงานเป็นช่วงเวลาแห่งเจตจำนงและความมุ่งมั่น(willing)และวินัยหรือช่วงเวลาแห่งการอยู่รอด การเรียนรู้ในช่วงวัยนี้จากการทำซ้ำและลอกเลียนแบบเป็นวัยแห่งการสำรวจโลก เรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยๆเลยทีเดียว ในช่วงวัยนี้ถ้าอยู่ในโหมดปกติ เด็กจะมีความกล้า ดังที่เราจะเห็นกันอยู่ เค้าจะปีน จะกระโดด วิ่งเล่น โดยที่ไม่กลัวอันตรายใดๆ แต่ถ้าเมื่อใดที่เด็กมีความกลัวเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม เค้าจะเปลี่ยนอยู่ในโหมดปกป้องทันทีการเรียนรู้ก็มิอาจเกิดขึ้น
  • ในช่วงวัย7-14ปี สมองชั้นกลางหรือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะทำงานเป็นช่วงแห่งอารมณ์ความรู้สึก(Feeling) หรือช่วงเวลาแห่งการอยู่ร่วม ในช่วงวัยนี้การมี ความรัก(ขอบคุณ,ชื่นชม,ให้อภัย) จะทำให้อยู่โหมดปกติ ส่วนอารมณ์ลบ โกรธ เกลียด เซ็ง อิจฉา น้อยใจ จะทำให้อยู่ในโหมดปกป้อง
  • ในช่วงวัย 14-21 ปี สมองชั้นนอกหรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง เป็นช่วงเวลาแห่งความคิด(Thinking)หรือช่วงเวลาแห่งการอยู่อย่างมีความหมาย เมื่ออยู่ในโหมดปกติจะมีความยืดหยุ่นทางความคิดและสร้างสรรค์ ถ้าอยู่ในโหมดปกป้องจะไม่มีความยืดหยุ่นทางความคิดและจะวนเวียนคิดแต่เรื่องเดิม

จากความรู้ดังกล่าว เราจะเห็นว่า เด็กตามธรรมชาตินั้นเค้ามีการเรียนรู้ ตามช่วงวัยอยู่แล้ว และการสร้างวินัยให้กับเด็กในช่วงวัย 0-7ปี ก็สามารถทำได้โดยที่พ่อแม่อย่างเราต้องทำเป็นแบบอย่างให้เห็นเพราะเด็กจะซึมซับและรับเอาพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกของพ่อแม่และคนใกล้ชิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ หลายๆครั้งที่ณดา พูดออกมาไม่มีหางเสียง ซึ่งผมเองก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่ารักเลยพยายามสอนและบอกเค้าให้พูดว่า “คะ” ด้วย แต่เมื่อมองย้อนกลับมาดูตัวเองที่พูดกับ ณดา เออ เราเองยังพูดไม่มีหางเสียงกับลูกเลย คุณพ่อ คุณแม่บางท่านพยามจะสอนให้ลูก เก็บของเล่นให้เป็นที่

หากแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเราเองยังเก็บของๆ เราไม่เป็นที่เป็นทางเลย ลูกเราเค้าก็เรียนรู้จากเรานั้นแหละครับ

 

 

ตอนต่อไป…เชื่อมโยงในเรื่องของประเด็นที่ว่า “กลไกในการเรียนรู้และจัดการของเด็กๆ ”

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s