Review Unschooling Workshop ตอนที่2

Unschooling   ตอนที่ 2

UNSCHOOLING2

คำว่า homeschool  คืออะไร   บางคนบอกฉันจะทำ homeschool  เตรียมโต๊ะเรียน  มีห้องเรียน เช้าเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ    มีตารางเรียน เช้าเรียนอะไรบ่ายเรียนอะไรพักกี่โมง   อันนั้นเค้าเรียน school at home ครับ คือยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้าน นั้นยังห่างไกลคำว่า homeschool ครับ  การทำhomeschool หรือ unschooling นั้น หัวใจสำคัญคือการติดตามความสนใจของลูก ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด  พ่อ แม่ ต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับ การสังเกตุ ในสิ่งที่ลูกสนใจ และตอบสนองให้ทัน เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้ อย่างรวดเร็ว  คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ต้องไปใฝ่หาหลักสูตรอะไรมาสอนเค้าเลย       แต่ตัว เด็กนั้นแหละจะนำพาพ่อแม่อย่างเราไปสู่ การบูรณาการ หลักสูตร ที่เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น บนโลกได้เอง

ผมขอยกตัวอย่างจากหนังสือ “โรงเรียนทำเอง”  ของอาจารย์ วิศิษฐ์  วังวิญญู   ครอบครัวที่ทำ homeschool ในอเมริกา ลูกได้เกิดสนใจเบสบอล   แม่ก็เลยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆโดยใช้เบสบอลที่ลูกสน ใจ ไปสู่การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์  เพราะการแข่งขันเบสบอลนั้นเกิดขึ้นใน เมือง และรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐ อเมริกา   ทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศ ก็เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะอาจจะมีผลกระทบถึงขนาดที่ว่าการแข่งขันจะเป็นไปได้ไหม  ตลอดจนเรื่องเงินรางวัลและรายได้จากการแข่งขัน ค่าโฆษณา ต่างๆ  ในศาสตร์ของการตลาดและคณิตศาสตร์ได้อีก

10583988_809348155764691_8819141209605956145_n 1393822_809348162431357_7809319957620746955_n

เห็นไหมครับว่า การเรียนรู้จะสนุกขนาดไหน ถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจเป็นตัวตั้ง   มันจะเกิดพลังในการค้นคว้า ค้นหาความรู้ด้วยตนเองขนาดไหน   เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในระบบเด็กจะถูกจัดให้เรียน ในสิ่งที่ไม่ได้สนใจ แต่ผู้ใหญ่อยากให้รู้   จึงมักเอากรอบคิดของผู้ใหญ่ เข้าไปครอบให้เด็ก ตลอดเวลา  ตั้งแต่ปฐมวัย วัยรุ่น และวัยหนุ่มสาว จนกระทั้ง เด็ก ขาดการพัฒนาในทางอัตตา ตัวตน มองเห็นคุณค่าของตัวเอง  เด็กจึงไหลตามกระแสสังคมอย่างปราศจากความคิดอ่านของตนเอง   ท่านผู้อ่านน่าจะเคยมีประสบการณ์ เรียนไปเพื่อสอบ   สอบเสร็จก็ลืมหมดเพราะไม่ได้อยากรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และบางอย่างก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไม  ไม่เห็นเคยใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพเลยใช่ไหมครับ

ในการทำ unschooling  นั้นคุณพ่อ คุณแม่ ต้องอุทิศเวลาในการเฝ้าสังเกตุลูกแบบ โฟกัสเจาะลึกเพื่อสัมผัสถึงความต้องการภายในของลูก  connect  กับ ลูกตลอดเวลาแบบ secure  attachment  (รายละเอียดอยู๋ในตอน ความสัมพันธ์)    โดยไม่ใช่การจับจ้อง หรือพร่ำบ่น เมื่อลูก ไม่ได้เป็นหรือ อยากรู้ในสิ่งที่ไม่ตรงความต้องการของพ่อ แม่     แทนที่จะสั่งสอน พ่อ แม่ ก็ใช้วิธีรับฟังความคิดของลูกอย่าง ตั้งใจ  อีกทั้ง ต้องเปิดพื้นที่ให้ลูกได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด และกรอบคิดต่างๆ เมื่อเค้าโตขึ้นตามลำดับ   ในเรื่องของระเบียบวินัย และศีลธรรม จรรยานั้น ไม่จำเป็นต้องสอน หากแต่ พ่อ แม่ เพียงปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง   สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูก รับฟังลูกอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน และพยายามหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับลูกในแต่ละช่วงวัยเมื่อเค้าโตขึ้น อย่างมีสติตื่นรู้ และดำรงอยู่เพื่อลูก

มาถึงตรงนี้  จะเลือกเข้า  โรงเรียนในระบบ หรือทำ  home school  โปรดอย่าลืมว่า สิ่งใดที่ตรงจริต ของผู้เรียน(ลูก)  และตรงกับบริทบหรือวิถีชีวิตของครอบครัวก็เลือก สิ่งนั้นเถอะครับ  แต่ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกเรียนแบบไหน   สิ่งที่ต้องทำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกก็คือ  หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับลูกรับฟังลูกอย่างตั้งใจและมีสติตื่นรู้ และดำรงอยู่เพื่อเธอ

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s