ลูกไม่ใช่ภาระ…

IMG_8826

 

 

การมีลูกนั้น ลูกไม่ใช่ภาระหรือปัญหา แต่ลูกเป็นบุคคลที่สร้างสภาวะให้เราต้องพัฒนาและปรับปรุงตัวเราเอง


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s