การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ยิ่งเราได้มาอยู่ในบทบาทของพ่อแม่ ก็ยิ่งทำให้รู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา

 

photo

…ความรู้ที่เรามี ไม่ได้แปลว่าเรารู้ดีแล้วจบ ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องค้นหาความรู้เพิ่มเติม update ความรู้ตลอดเวลา ขยันแสวงหา ขยันอ่าน ไม่มีใครรู้ในทุกๆเรื่อง แต่เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ตลอดชีวิต

…เรียนรู้ที่จะออกนอกพื้นที่ที่เราคุ้นชิน พื้นที่ Comfort Zone ออกไปสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เปิดโลกใหม่ให้กับตัวเอง อะไรที่ไม่เคยทำก็ลองทำ อะไรที่ไม่เคยสนใจก็ลองหันมาใส่ใจ

… เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็น limiting beliefs  ให้เป็นความเชื่อใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเอง หากเคยเชื่อว่าเราไม่มีเวลาพอ ก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใหม่ที่บอกว่าฉันมีเวลาและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่อยากทำได้อย่างสมดุล

… เติมทักษะอื่นๆที่เรายังขาด เพื่อจะมาเอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างแรงบรรดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับลูกๆได้

จากที่มาของเรื่องนี้คือแอบถ่ายระหว่างที่พ่อฝึกเล่นอากูเลเล่ พ่อเล่นกีต้าร์ไม่เก่ง แต่เพราะลูกชอบจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีเล่นจากพี่ เพื่อที่จะเอามาเล่นให้ลูกฟัง จากที่ไม่เคยสนใจก็ต้องลองฝึกฝนตัวเองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจต่อให้กับลูก

ทิ้งท้ายจากคำพูดดีๆ จาก Walt Childress
“There is no learning in the comfort zone, and there is no comfort in the learning zone.”

และอย่าลืมกล้าที่เรียนรู้และทำสิ่งที่แตกต่างเพื่อบ้านของเราลูกของเรา
“Dare to learn, to be different, to set your goals, to move out of your comfort zone, to be persistent.”

 

แม่แป้ง


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s