คุณค่าของตัวเรา…ข้อคิดหนึ่งที่ได้จากงานเสวนา

..จากผู้ร่วมเสวนาท่านหนึ่งในงานแชร์มุมมองจากวิชาชีพของเขา ได้กล่าวว่า “งานของผมคือทำอย่างไรก็ได้ให้คนดูทีวี ดูสื่อให้เยอะที่สุด ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเหล่านั้นหลงลืมตัวตนของเขา (คุณค่า ความดีงาม) จนเกิดความกลัวและความกังวลใจเพื่อจะได้ซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าของผม….”  : งานเสวนา ผู้นำแห่งอนาคต คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ : รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้นำ ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมศุโกศล

เราคงต้องยอมรับว่านี่คือเรื่องจริงของสังคมทุนนิยมที่เราเผชิญอยู่ตัวอย่างชัดๆ เหมือนสมัยเราเด็กๆ ช่วงยุคนมผงมาแรงแซงโค้งด้วยโฆษณาต่างๆ จนนมแม่เริ่มหดหายไป จนเริ่มมีการรณรงค์สร้างเครื่อข่ายนมแม่อีกครั้ง และเน้นย้ำให้เราเห็นคุณค่าของนมแม่ คุณค่าที่ธรรมชาติหล่อหลอมให้ติดตัวมากับมนุษย์หรือแม่กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผู้เป็นแม่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ มีคุณค่า และดีงามในตัว

ดังนั้นเรื่องนี้คงยังเป็นโจทย์ของพ่อแม่และครูที่จะทำอย่างไร ให้ลูกๆและเด็กๆของเราไม่หลงลืมคุณค่าและตัวตนที่ดีงามที่ติดตัวมาของเขา

สิ่งที่นึกได้ตอนนี้คือ ต้องเริ่มจากตัวเรา พ่อ แม่..

พาตัวเองออกไป เรียนรู้..ค้นหา..ในคุณค่าตัวตน ตัวเอง
ค้นหาสิ่งดีๆภายในที่แท้จริงของตัวเรา
เมื่อเราค้นพบเมื่อนั้นเราจะสามารถนำพาลูกๆของเรา
เรียนรู้และเห็นคุณค่าในตัวเอง

….ไม่สั่นคลอนในถ้อยคำหรือการกระทำของใคร….
….ไม่หวั่นไหวว่าใครจะมองเห็นคุณค่าหรือไม่….
….ขอเพียงแค่เรามั่นใจ ในความงดงามของคุณค่าในตัวเราเอง….

แม่แป้ง

esteem2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s