ความงดงามแห่งการเรียนรู้

image

ความงดงามในการเล่นของเด็ก ธรรมชาติได้ใส่ความกระหายใคร่รู้มาในเด็กทุกคนขึ้นอยู่ว่า คุณพ่อ คุณแม่จะสังเกตุเห็นหรือไม่

ในการเล่นของเด็ก ตามธรรมชาตินั้น ได้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในตัวเอง ทั้งเรื่อง องค์กรจัดการตนเอง (self organizing system) ความคิดสร้างสรรค์ และ อิทธิบาท4 ซึ่งผมเคยเขียนในตอนก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในตอนนี้ผมจะมาบอกเล่าในสิ่งที่ผมสังเกตเห็นและเชื่อมโยง จากการเข้าร่วมกิจกรรม Play group

ในกิจกรรมปอกเปลือกไข่ต้ม กิจกรรมนี้ คุณแม่ปิ่นซึ่งเป็นผู้ร่วมกิจกรรมได้เสนอและเคยเล่นกับน้องเอญ่า ซึ่งสามารถทำได้ ตอน 1.8 ปี เลยให้เอญ่าเป็นผู้นำกิจกรรม พอเอญ่าเริ่ม ลงมือทุบไข่ต้มลงบนโต๊ะ เด็กๆในวัยไม่เกิน 2.5ปี คนอื่นที่อยู่รอบๆ ที่ไม่เคยเล่นกับไข่ต้มเลย และยังงงกับไข่ต้มในมือ ก็เริ่ม เลียนแบบวิธีการ ของเอญ่า

จากตรงนี้เราเห็นว่า เด็กมีการเรียนรู้ จากการเลียนแบบ ทำซ้ำ แม้ดูเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำตามได้ทันที หลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มแกะเปลือกไข่และเริ่มหาวิธีของตนเอง โดยตั้งหน้าตั้งตาแกะกันอย่างตั้งใจ สำหรับบางคนก็เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทั้งหมดนี้ยังทำให้สามารถเชื่อมโยงกับเรื่อง อิทธิบาท 4 ได้ ดังนี้

– ฉันทะ (เร่ิ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่รัก , ที่ชอบ) ของเด็กๆเกิดขึ้น จากความอยากรู้อยากลอง

– วิริยะ (เกิดพลัง)  เกิดพลังในการที่จะแกะเปลือกไข่

– จิตตะ(จดจ่อ,มีสมาธิ)  เมื่อแกะไปเรื่อยๆจึงเกิดสมาธิ

– วิมังสา (ใคร่ครวญ.รื้อสร้าง, ปรับละเอียด)  เกิดการใคร่ครวญ ปรับเปลี่ยนวิธีแกะเปลือกไข่ไปเรื่อยๆ จบปอกไข่ได้เสร็จ

จากกิจกรรมง่ายๆ ราคาไม่กี่บาททำให้เราเห็น ถึงธรรมชาติการเรียนรู้จากการเล่นของเด็กได้ ถ้าหากเราสังเกตในการเล่นของเค้า

นักการศึกษา โจเซฟ ซิลตัน เพียช ได้ทำการศึกษา ไว้ว่า เด็ก ในวัย 0-5 ปี เค้ายังไม่เล่นด้วยกัน แต่เค้าจะทำตามกัน เล่น ลอกเลียนแบบกัน

ซึ่งจากจุดนี้ เอง กิจกรรม Play Group สามารถช่วยกระตุ้น สำหรับเด็กบางคนที่ยังไม่เคยทำกิจกรรมบางอย่าง

กล้าที่จะลองทำตามเมื่อเห็นเพื่อนๆทำ เช่นในกิจกรรม ละเลงสีใส่มือ แล้วนำไปแปะบนผ้าขาวกิจกรรมนี้ ในตอนแรกน้องเก้า วัย 2. 1 ปี ไม่ยอมที่จะละเลงสีบนมือ แต่พอเห็นเพื่อนๆ ละเลงและแปะกันอย่างสนุกสนาน น้องเก้าก็หันกลับมาทำกิจกรรมนั้นได้อย่างสนุก

กิจกรรม Play group นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กๆ แล้ว ยังเป็นแบบฝึกหัด อย่างดีให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกสังเกตุพฤติกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของลูก ได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะทราบถึงความต้องการหรือความสนใจ ที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และไม่เผลอที่จะไปตีกรอบการเรียนรู้ จนส่งผลเสียหายต่อศักยภาพการเรียนรู้ของลูก

หากคุณต้องการให้ลูกเป็นคนที่รักการเรียนรู้   การเริ่มต้นนั้นเริ่มได้จากตัวเรานั่นเองครับ

เปิดใจขยายพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอื่น…

เปิดสายตาและหัวใจสังเกตพลังและศักยภาพในตัวของลูก…

เปิดรับ ปรับเปลี่ยน ตัวเราเองให้กลายเป็นคนที่รักการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

แล้วผมเชื่อมั่นว่าเราจะพบกับความงดงามครับ

พ่อโป๊ะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s