ปลูกต้นไม้..อย่างเฝ้ารอ แต่ไม่คาดหวัง

การเจริญเติบโตจากภายในของเด็กๆนั้นจะงดงาม เสมอหากพ่อแม่เฝ้าดูโดยปราศจากการครอบงำที่คาดหวัง ให้ลูกมาชดเชยสิ่งที่ขาดหายในวัยเด็กของพ่อแม่…

10516640_1564801227065606_2320036049514764234_n


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s