Capture Knowledge “หนังสือ Intuitive Parenting เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณ”

10848714_10152405407561511_5168858670582859400_o (1)

Capture Knowledge “หนังสือ Intuitive Parenting เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณ”

ทฤษฎีการเลี้ยงลูกที่ล้นทะลัก แนวการเรียนรู้ที่เราสับสนในความต่างของแต่ละแนว หนังสือหลายเล่มที่นำเสนอแนวทางการเลี้ยงลูกมากมาย บ้างก็หนังสือแปล บ้างก็หนังสือวิชาการอ่านยาก…สำหรับใครที่สับสนว่าข้อมูลที่ล้นทะลักมากมายนั้นฉันจะเลือกอ่านเล่มไหนดี อยากจะขอนำเสนอเล่มนี้ค่ะ …”Intuitive Parenting เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณ”

เล่มนี้เป็นอีกเล่มที่อ่านง่ายและเนื้อหาเข้าใจง่ายมากค่ะ ส่วนตัวยกให้เล่มนี้เป็น top ten ของหนังสือแห่งการเลี้ยงลูกเลย เนื้อหาทุกหน้าทุกตอนสอดคล้องกับ Life Coaching  ที่เคยได้เรียนมา และเชื่อมโยงกับหนังสือหลายๆแนวที่เราได้อ่านอย่างเข้าใจง่ายและตรงใจที่สุด (มารู้ตอนอ่านจบแล้วว่าผู้เขียน คุณสุวรรณา โชคประจักษ์ชัด เป็น Life Coach ด้วยเช่นกัน)

หนังสือเล่มนี้เน้นมากเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราเอง เข้าใจตัวเราเอง การดูแลพลังชีวิตของพ่อแม่ให้สมดุลและคิดบวกเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงลูกๆของเรา  ในเล่มมี 12 บทที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย มีการแทรกคำถาม workshop ให้เราคิดและหาคำตอบในแบบฉบับของเราเองด้วย เพื่อให้เราได้ทบทวนความคิดความเชื่อของเราที่มีต่อตัวเองและการเลี้ยงลูก โดยขอ Capture Knowledge และข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ดังนี้ค่ะ

 • “คุณคือครูคนแรกของลูก” ประโยคนี้ให้ความหมายของการเป็นพ่อแม่ และให้นัยยะว่าการทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกนั้นเราเองคงไม่อยากเสียใจในภายหลังหากไม่ได้ทำหน้าที่ในความเป็นพ่อแม่ในวันนี้ดีที่สุด
 • เคสที่สอนได้ดีมากคือครอบครัวสมัยก่อนที่มีลูกหลายคนไม่เพียงแต่หน้าตาที่ไม่เหมือนกัน ก็ยังมีนิสัยและอัจฉริยภาพที่ต่างกันด้วยทั้งที่เลี้ยงดูเหมือนกัน นี่คือพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องจำไว้
 • ลูกเป็นแบบที่เราเชื่อและเราคิด เคสในหนังสือ คือ เด็กอัจฉริยะคนหนึ่งบอกว่าเขานั้นเก่งและฉลาด แม้ว่าใครจะมองว่าเค้าโง่หรือปัญญาอ่อนเรียนรู้ไม่ได้แต่เขาเชื่อคำพูดของแม่ว่า ลูกนั้นฉลาดและเก่งลูก และลูกก็เชื่อแม่เช่นนั้น ในทางกลับกันมีผู้ใหญ่ที่บอกว่าตัวเองนั้นไม่เก่งเลย ไม่มีความมั่นใจแม้เธอจะเรียนเก่งในสายตาของใครก็ตาม แต่พ่อของเธอมักบอกเสมอว่าเธอนั้นโง่…. อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกลูกว่า ลูกนั้นอัจฉริยะ ฉลาดเรียนเก่ง มีความรู้มากมาย …แต่สำคัญตรงการนำความรู้ไปใช้ และมีความรักและความเพียรในสิ่งที่ทำด้วย
 • ความเพียรที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งของลูกที่ลูกเล่นลูกทำ และเรามองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระ สิ่งนั้นอาจกำลังลดทอนความเพียรอันไม่ธรรมดานั้นอยู่ก็ได้
 • ชีวิตที่เราดำเนินมาตั้งแต่อดีตวัยเด็กเราเคยติดค้างกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เราหรือไม่ สิ่งนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว ไม่พบกับความสุขในชีวิต และทำให้หลายคนไม่รู้ว่าชีวิตมีคุณค่าและความหมายอย่างไร กลับมาทบทวนบาดแผลในอดีต และทบทวนถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเราว่าสิ่งนั้นได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิด ความเชื่ออะไร เพื่อเป็นการเยียวยาและเรียนรู้การทำหน้าที่ของพ่อแม่ในแบบฉบับใหม่ที่เราจะสร้างให้กับลูกของเรา
 • เด็กๆสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพราะประสาทการรับรู้ของเด็กเปิดรับอย่างเต็มที่ และเด็กเล็กๆมีกลไลป้องกันการล้นทะลักของข้อมูลที่ถูกยัดเยียด แต่พ่อแม่จำเป็นจะต้องช่วยคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมต่อประสาทสัมผัสการรับรู้ของเด็กๆ
 • เด็กเล็กๆ เรียนรู้ผ่านการทำซ้ำ และเรียนรู้จากการเลียนแบบ โดยเฉพาะจากพ่อแม่และคนที่ใกล้ชิดกับเด็กๆ ไม่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแสดงออกก็ตามเด็กจะเรียนรู้และเลียนแบบและการทำซ้ำๆของคนใกล้ชิด ไม่เพียงแต่พฤติกรรมภายนอกเท่านั้น เขายังสามารถเลียนแบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในของพ่อแม่ได้อีกด้วย
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ ทำซ้ำ และการเชื่อมโยง เราจึงต้องเลือกสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่เหมาะสมต่อการรับรู้ ทำซ้ำ และเลียนแบบของลูก
 • เด็ก 0-7 ปี เรียนรู้พ่อผ่านทางแม่ 7-14 เรียนรู้แม่ผ่านพ่อ และ 17-21 เรียนรู้จักตัวเอง ค้นหาตัวเอง
 • มนุษย์ประกอบขึ้นด้วย กาย อารมณ์ ความคิดและจิตวิญญาณ ทั้งสี่มิติเชื่อมโยงต่อกัน พ่อแม่ส่งผ่านองค์ประกอบทั้งสี่สู่ลูกๆผ่านการเลียนแบบ
 • intuitive-book2ทางกาย การแสดงออกทางกายภาพการเดินการกินการนั่ง ฯลฯ
  • ทางอารมณ์ หากต้องการให้ลูกมีอารมณ์อย่างไร พ่อแม่ต้องเป็นเช่นนั้น ลูกสะท้อนอารมณ์ของเราได้ดีที่สุด เพราะภาพต้นแบบต้องดีก่อน การปรับพฤติกรรมของลูกไม่ใช่การเทศนาสั่งสอน หรือลงโทษ แต่คือหันมามุ่งพัฒนานิสัยที่ไม่ดีของตัวเราเองจะเป็นพลังต่อกาเรปลี่ยนแปลงต่อลูกได้มากกว่า
  • ทางความคิด พ่อแม่ต้องมีทัศนคติทางบวก ชื่นชมผู้คน มองโลกแง่ดี เช่น ปรับความคิดในแง่ลบให้เป็นแง่บวก ความยากไม่ใช่ความยากแต่มันคือความท้าทาย
  • ทางจิตวิญญาณ ความมีมโนสำนึก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น จิตใจสงบ ย่อมเป็นแบบอย่างของชีวิจที่สุขสงบให้กับเด็กๆได้อย่างดี
 • เด็กต้องการการใส่ใจ กำลังใจและความเ ข้าใจแม้ในยามผิดพลาด หรือในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนทำตัวไม่น่ารัก ก้าวร้าว คนที่เค้าต้องการให้ความรักและเข้าใจเขามากที่สุดก็คือพ่อแม่ การแสดงออกที่บ่งบอกถึงการยอมรับของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคือการพยายามรับรู้ความรู้สึก และความทุกข์ของเด็กๆ มากกว่าท่าทีที่เพิกเฉยหรือพยายามที่จะเทศนาสั่งสอนลูกต่างๆนานาๆในยามที่เค้าปั่นป่วน
 • พลังแห่งการกอดมีประโยชน์มหาศาลที่มากกว่าคำว่าอบอุ่น
 • เด็กไม่ได้ยินสิ่งที่พ่อแม่สอน แต่กลับได้ยินวิธีที่พ่อแม่พูดมากกว่า นี่คือสิ่งที่ย้ำว่าเวลาที่พ่อแม่อ่อนล้าและตึงเครียดจากการงานและชีวิต เด็กๆจำไม่ได้ยินถ้อยคำที่พ่อแม่พูดแต่จะได้ยินได้เห็นกิริยาท่าทาง น้ำเสียงอันไร้พลัง และไม่พอใจมากกว่า ดังนั้น ไม่ตีขณะโกรธ ไม่พูดขณะโมโห

นี่คือส่วนหนึ่งที่ capture ประเด็นและคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆ หากใครได้อ่านแล้วจะเข้าใจว่าทำไมพ่อแม่จึงต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าเน้นแต่ประเด็นที่ว่าเราจะพัฒนาลูกของเราอย่างไร

เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราเรียนรู้จากชีวิตของเราเอง มองย้อนกลับดูการเดินทางชีวิตของเราก็ได้ว่าสายน้ำของชีวิตเราดำเนินอย่างไร จุดไหนที่เราเคยได้รับความสุขของพ่อแม่มาแต่เด็ก ก็ระลึกถึงและนำมาใช้ สิ่งไหนสะท้อนถึงความทุกข์และอุปสรรคลองนำมาเป็นจุดเรียนรู้ว่า หากเรามีทรัพยากรทั้งภายนอก( วัตถุ) และภายใน (การมีสติตื่นรู้ เข้าใจตัวเอง) ในขณะนี้ที่มากพอแล้วเราจะปฏิบัติต่อลูกของเราอย่างไรเพื่อให้เค้าได้เจอกับความสุขและสิ่งนั่นได้ให้ความหมายคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริง…

Daniel J. Siegel M.D. & Tina Payne Bryson  จากหนังสือ No-Drama Discipline กล่าวไว้ว่า ไม่มีพ่อแม่ที่ Perfect เพียงแต่ว่าในตอนที่เราได้ทำผิดพลาดกับลูกเรารู้เพียงเท่านั้นเรามีข้อมูลอยู่จำกัดในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อเรารู้มากขึ้นแล้วมีข้อมูลที่มากขึ้น เราพ่อแม่ก็จะปฏิบัติต่อลูกให้ดีกว่าเดิม

อยากให้หาซื้อมาอ่านดูนะคะ เป็นหนังสือดีที่พ่อแม่ควรอ่านอีกเล่มค่ะ ^_^

intuitive-book1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s