Let kids learn the world

baannada-qoute3

เมื่อครั้งหนึ่งได้เรียนวิชา Learn How to Learn โดยดร.วรภัทร ภู่เจริญ เพื่อการเป็น Inno Facilitator ในองค์กร
ยังจำได้ดีว่า บนโลกใบนี้เราสามารถเก็บเกี่ยว
เอาทุกสิ่งอย่างมาเป็นการเรียนรู้ของเราได้ทั้งหมด
เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สนุกสนาน
จากสิ่งที่เป็น Entertainment
ให้กลายเป็น Edutianment
มีเพลงหนึ่งที่ได้ฟังและชอบมาจนถึงทุกวันนี้
คือเพลง”เปิดโลกการเรียนรู้ ”
ของบอยด์ โกสิยะพงษ์

ฟังเพลงจบก็นึกถึงเด็กน้อยที่เกิดมาเพื่อเดินทางออกสำรวจโลกใบใหญ่ใบนี้
เป็นธรรมชาติของเด็กๆ ที่เกิดมากับพลังอันวิเศษในการเรียนรู้สำรวจโลกที่น่าตื่นเต้นของเขา

พอเกิดมาก็เริ่มต้นจากการสำรวจสิ่งใกล้ตัว
ของในบ้าน หรือคนในบ้าน
เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้
นำมาสู่การสร้างสรรค์พัฒนาการที่ดี
ในทักษะต่างๆ ของชีวิต
ทั้งทางด้านร่างกาย ทางความคิด ประสาทสัมผัสการรับรู้ อารมณ์ และทักษะทางสังคม

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในบทบาทของเราพ่อแม่ ที่จะให้เขาได้สำรวจโลกกว้างนี้ได้อย่างสนุกและช่วยเติมทักษะ พัฒนาการเหล่านั้น คือ

• ให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระบ้าง ลดเวลาการเล่นแบบ structure activities ลง และปล่อยให้เค้าได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจ
Dr David Whitbread แห่ง Cambridge University ได้ศึกษาวิจัยและพบว่าการให้เด็กๆได้เล่นอิสระ จะมีทักษะความสามารถในการจัดการตัวเอง self-regulation abilities ได้ดีกว่าเด็กๆที่
พ่อแม่จัดหาวิธีการเล่นต่างๆให้ลูกในแบบ structure activities (การเล่นทีมีแบบแผน ถูกเซ็ตขึ้นมาโดยพ่อแม่หรือผู้สอน)ในแต่ละวัน และมีแนวโน้มที่จะมีการจัดการทางอารมณ์ได้ดีกว่าอีกด้วย

• เปลี่ยน Mindset ของพ่อแม่ที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้ลูกๆ เรียนรู้สำรวจโลกกว้างด้วยตัวเอง เรามักจะได้ยิน ได้เห็นเสมออยู่บ่อยครั้ง ที่มักจะบอกว่า “โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน”
ในเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังอันวิเศษในการเรียนรู้สำรวจโลกนี้ พวกเขาไม่ได้อยากรู้ว่าโลกนี้อยู่ยากอย่างไร ผู้คนเลวร้ายอย่างไร จากความคิดผู้ใหญ่แบบพวกเรา

ก็จริงอยู่ว่าในวิธีคิดดังกล่าวเพื่อท่ีจะปกป้องลูกรักจากโรค หรือภยันตรายใดๆ
ในทางกลับกัน..พวกเขารู้แต่ว่าโลกใบนี้ช่างน่ามหัศจรรย์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สำรวจโลกกว้างใบนี้ตลอดเวลา

บางทีพวกเราเองต้องอนุญาตให้เขาได้ออกสำรวจโลกภายนอก ให้เขาได้เรียนรู้เมื่อวัยที่พร้อม
ไว้วางใจในลูก ไว้วางใจในจักรวาล ยิ่งให้เขาเรียนรู้สำรวจด้วยตัวเขาเองได้มากเท่าไร
ชิวิตของเขาก็จะแข็งแกร่งได้มากเท่านั้น


..นอกประตูมีโลกกว้างใหญ่
กับเรื่องราวอีกร้อยพัน
ยิ้มยินดีเศร้าและร้องไห้
ก็รู้ต้องเจอสักวัน
หากไม่เคยพบเลย
ก็คงปรับตัวไม่ทัน
เพราะการได้พบด้วยตัวเองนั้น
ทำให้ฉันเรียนรู้

เพราะการได้พบด้วยตัวเองนั้น
ทำให้ฉันเปลี่ยนความเข้าใจ
เพื่อไปพบกับโลกที่กว้างใหญ่
ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือจะวันไหน
ฉันก็พร้อมจะเจอ..
——-

Reference

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2724205/Want-children-learn-Give-time-play-explore-world-says-academic.html
http://extension.illinois.edu/toddlers/exploring.cfm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s