Timeline of Life

timeline-qoute1

timeline of life

อดีต…ไม่สามารถแก้ไขได้
แต่เราใช้อดีตให้เป็นประโยชน์ได้
ด้วยการให้ความหมายใหม่
อดีต…ที่เลวร้ายจงใช้เป็นบทเรียน
อดีต…ที่ภาคภูมิใจจงใช้เป็นพลัง
ในการนำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้า

ปัจจุบัน… เป็นตัวกำหนดอนาคต
เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้ด้วยตัวเอง
ด้วยการกระทำของตัวเราเอง
อย่ามัวแต่โทษฟ้าดิน
หรืออ้างชะตาลิขิต
ชีวิตอาจเจออุปสรรคบ้าง
จงบอกกับตนเองไว้เสมอว่า
มันเป็นเพียงบททดสอบ
มิใช่ตัวกำหนดชะตาชีวิต
ขอเพียงชัดเจนหนักแน่นในเป้าหมาย
และมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ
เราจะลิขิตชีวิตได้ตามใจปรารถนา
เพราะเช้านี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันนี้
และวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้ไปในที่สุด…

อนาคต… เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
จงอย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
จนกลายเป็นเครื่องกีดขวาง
ไม่ให้ชีวิตก้าวเดินไปข้างหน้า
แต่เราสามารถใช้อนาคต
มาเป็นตัวกำหนดเป้าหมาย
และเส้นทางเดินของชีวิต
ที่เราต้องการจะเป็นได้

พ่อโป๊ะ
Life Coach และกระบวนกร


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s