💕💕 Attachment Parenting 💕💕

💕💕 Attachment Parenting 💕💕

baannada-qoute-attachment
_______________________________

บ้านณดา (Nada’s Home) ได้เปลี่ยนชื่อ Page เป็น Attachment Parenting by BaanNada เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงแนวการเลี้ยงลูกและกิจกรรมต่างๆที่อยากแบ่งปันสู่ทุกๆคนค่ะ

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Attachment Parenting คืออะไร ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะมีความหมายว่า “การเลี้ยงลูกผูกพันธ์ด้วยสายใยทางใจ” ซึ่งจริงๆแล้วในบทความและเรื่องราวที่เพจบ้านณดาถ่ายทอดมุมมองการเลี้ยงลูกที่ผ่านมา ที่เราได้อ่านและศึกษารวมถึงแนวทางของการเป็น Life coach ให้ลูก และลองลงมือปฏิบัติมาตลอด 3 ปีก็พบว่า แท้จริงแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของ Attachment Parenting นั่นเอง

ดังนั้นจึงขอนำเสนอ 8 องค์ประกอบหลักของการเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกผูกพันธ์ด้วยสายใยทางใจว่ามีอะไรบ้างซึ่ง 8 แนวทางนี้รวบรวมองค์ประกอบโดย Attachment Parenting International Organization ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเริ่มกำลังหันมาเลี้ยงลูกเชิงบวกในแนวนี้หรือบางประเทศเรียกว่าครอบครัว AP ค่ะ ทีนี้พวกเราลองสำรวจดูว่าได้ใช้หลัก 8 ประการนี้ในการเลี้ยงลูกหรือไม่ ถ้าใช่ล่ะก็ ชวนมาเกาะกลุ่มเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ AP ไปด้วยกันนะคะ

1. เตรียมความพร้อมระหว่างการตั้งครรภ์ การให้กำเนิด และการเลี้ยงดู
:ให้ความดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านอาหารการกิน การปรับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมของแม่ที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ การเตรียมแวดล้อม สุขอนามัยเมื่อยามให้กำเนิดอย่างเหมาะสมรวมถึงศึกษาแนวทางการเลี้ยงดูและเข้าใจในพัฒนาการต่างๆทารกอย่างต่อเนื่อง

2. มอบอาหารด้วยความรักและเอาใจใส่ในคุณภาพ : อาหารที่ AP เน้นมากที่สุดก็คืออาหารจากนมแม่ การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่จากเต้า และป้อนเมื่อหิว จะเป็นการสร้างความผูกพันสายใยลูกกับแม่ได้อย่างดีที่สุดสำหรับทารก หากไม่สามารถที่จะเลี้ยงด้วยนมแม่ได้ก็สามารถคัดสรรอาหารที่ดีมีประโยชน์สูงสุดกับลูกน้อยได้

3. ตอบสนองต่ออารมณ์และความต้องการของลูกอย่างรวดเร็ว
การตอบสนองความต้องการอันรวดเร็วของพ่อแม่ต่อลูกน้อยจะเป็นการเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจต่อลูกกับโลกใบนี้ และเป็นการจูนความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อย และการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกก็นำพาไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองไปจนวัยเติบโต

4. ใช้การสัมผัสทางกายอย่างทะนุถนอมอ่อนโยน การสัมผัสการอุ้ม การลูบผม เป่าพุง การโอบกอด การนวด หรือการกระเตงใส่เป้อุ้ม เป็นวิธีการสื่อสารความรักความเอาใจใส่อย่างอบอุ่นสำหรับเด็กโดยเฉพาะทารก ซึ่งจะเป็นการสร้างความอบอุ่นทางใจ ความผูกพันที่ดีต่อพ่อแม่ไว้ว่าจะโตเป็นวัยใดก็ตาม

5. ดูแลการนอนของลูกให้รู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจ เพราะการนอนของเด็กนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้เขาดำรงอยู่ได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิต เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นต้องการความอบอุ่นต่อพ่อแม่ในยามนอนมากที่สุด การฝึกการนอนของเด็กที่ทอดทิ้ง เพิกเฉยต่อการร้องไห้ของเด็กอาจจะได้ผลแต่อาจจะมีผลต่ออรมณ์ความรู้สึกตามมา ดังนั้นการนอนที่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นใจและกายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

6. มอบให้ในสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกที่ห่วงใยด้วยความรัก
การปฏิบัติต่อลูก การเล่น การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกนั้นต้องแสดงให้ลูกสัมผัสได้ถึงความรักและห่วงใยจริงๆ มิใช่แค่เพียงบอกว่ารักลูก ห่วงใย แต่ไม่เคยมีเวลาอันคุณภาพต่อลูก อยู่ด้วยกันแต่ทำสิ่งอื่นไม่ให้ความสนใจลูก หรือตอบสนองด้วยวัตถุมากกว่าความรู้สึกทางใจ

ทั้งนี้หากพ่อแม่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เนื่องจากต้องไปทำงาน ก็ขอให้ผู้ที่เลี้ยงดูหรือดูแลเป็นผู้ทำหน้าที่และปฏิบัติดูแลเด็กอย่างเอื้ออาทร ห่วงใยอย่างจริงใจ ให้เวลาที่คุณภาพก็ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่ามีคนที่ดำรงอยู่เพื่อเขา และทำให้เขารู้มั่นคงปลอดภัยไว้วางใจก็ได้เช่นกัน

7. ฝึกฝนด้วยการสร้างวินัยและการทำโทษเชิงบวก จะช่วยให้เด็กพัฒนาจิตสำนึกภายในของตัวเองได้อย่างยั่งยืนกว่า รู้สึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ๆ มีระเบียบ เคารพในผู้อื่น เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนในทางที่ดี และยังได้ความสัมพันธืที่ดีต่อพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมากกว่าที่จะสอนให้เด็กหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองเพียงเพราะกลัวต่ออำนาจของพ่อแม่ …พ่อแม่ AP จะไม่ใช้อำนาจพ่อแม่ปกครองลูกให้เรียนรู้แต่ความกลัว กลัวว่าแม่จะดุ แม่จะตำหนิ เพราะสิ่งเหล่านี้เด็กจะเรียนรู้ที่จะซ่อนเร้น หลบซ่อน ปิดบัง เพราะว่าพ่อแม่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย

8. รักษาความสมดุลระหว่างความเป็นตัวเราและชีวิตครอบครัว เพราะการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นตัวเราเองในที่นี้หมายถึงการดูแลความรู้สึก ความคิดของตัวเราเองให้อยู่ในโหมดปกติ ในแบบฉบับที่ดีที่สุดในตัวเรานั้นจะช่วยทำให้เราสามารถเป็นพ่อแม่เชิงบวกคิดบวก การเป็นพ่อแม่ไม่ใช่การละทิ้งตัวตนของเรา หรือต้องเปลี่ยนแปลงให้ไม่หลงเหลือความเป็นตัวเดิมของเรา แต่เป็นการดึงตัวตนที่มีทั้งดีและไม่ดีออกมาใช้ได้อย่างสมดุลตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วยสติที่ตื่นรู้ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เราเบาสบายกับการดำรงอยู่เพื่อลูก หน้าที่ในการดูแลลูก และการเป็นภรรยาของสามีได้อย่างน่ารัก หรือการเป็นสามีของภรรยาได้อย่างมีพลัง

___________________

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าพ่อแม่ AP หรือพ่อแม่ผูกพันทางใจ พ่อแม่เชิงบวกหรืออะไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกเรียนรู้ด้วยประสบการณ์วัยเด็กของตัวลูกเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้นี้ เพื่อให้ลูกได้เดินตามเป้าหมายชีวิตอย่างแข็งแกร่งมีพลังด้วยตัวของลูกเอง

พ่อโป๊ะ แม่แป้ง บ้านณดา
baannada.com
https://www.facebook.com/baannada


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s